Łukasz Grabowski wśród najzdolniejszych młodych plastyków kraju

Łukasz Grabowski uczestniczył w XXII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo – Malarskim im. Krystyny Drążkiewicz zorganizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Szkół Plastycznych w Kole dla najzdolniejszych uczniów najstarszych klas Liceów Plastycznych „Rychwał 2014”