Ewa Piechocka w dwudziestce najzdolniejszych Lubuszan

11 lutego 2013 r. w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze dwudziestu utalentowanych Lubuszan odebrało z rąk marszałek Elżbiety Polak oraz wicemarszałka Macieja Szykuły stypendia naukowe, twórcze i artystyczne na rok szkolny 2012/2013. W tak elitarnym gronie znalazła się laureatka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów plastycznych, Ewa Piechocka uczennica klasy III Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp.