Stypendia Premiera 2012 rozdane

Hanna Krawczyk - uczennica klasy IIII  odebrała dzisiaj z rąk  Marcina Jabłońskiego, wojewody lubuskiego, dyplom stypendystki Prezesa Rady Ministrów. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.
Stypendium premiera przyznaje się najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Jego wysokość to 258 zł miesięcznie. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach.
Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski. Kandydata zatwierdza potem rada szkoły, a wniosek o przyznanie stypendium dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a ten - za pośrednictwem ministra edukacji narodowej - premierowi.