stpendium artystyczne I stopnia Prezydenta Miasta dla Ewy Piechockiej

18 czerwca w Filharmonii Gorzowskiej Ewa Piechocka odebrała stypendia artystyczne
I stopnia Prezydenta Miasta Gorzowa. 
Ewa jesteśmy dumni z Twoich sukcesów.