Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2011/2012

30 listopada 2011 roku o godzinie 10.30 w auli wydziału Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w Zielonej Górze Pan Remigiusz Majewski rozpoczął  tegoroczną uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. 108 uczniów naszego województwa otrzymało z rąk Wicewojewody Lubuskiego Pana Jana Świrepo oraz Lubuskiego Wicekuratora Oświaty Pana Radosława Wróblewskiego stypendia  na rok szkolny 2011/2012. Wśród nagrodzonych była  nasza uczennica: Aleksandra Więckowska.Ola uzyskała w minionym roku szkolnym najwyższą średnią ocen wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp. ( 5,6) Gratulujemy życząc dalszych sukcesów. Szkoda, że jesteś już w klasie czwartej