E-learning w Liceum Plastycznym

 
 
Informacja o realizowanym projekcie unijnym.
 
Tytuł: „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych.
 
Numer: WND-POKL.09.02.00-08-011/09
 
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
Cele: Celem projektu jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem platformy edukacyjnej w zakresie doskonalenia kluczowych kompetencji z matematyki i języków obcych w roku szkolnym 2009/2010. Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć z języków obcych (8 grup języka angielskiego, 2 grupy języka niemieckiego) i matematyki (8 grup) - łącznie dla 216 uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem informatycznej platformy edukacyjnej w formie e‑learningu.
 
Okres realizacji: od01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.
           17 uczniów naszej szkoły wzięło udział w "Pilotażowym programie rozwojowym dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy doskonalili kompetencje w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i nauki języków obcych, z wykorzystaniem gorzowskiej platformy edukacyjnej .
Uczennica naszej szkoły, Aleksandra Więckowska została wyróżniona za szczególną aktywność w programowych działaniach. W nagrodę wyjechała na obóz języka angielskiego.