ZAWIADOMIENIE O WYNIKU NEGOCJACJI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU NEGOCJACJI
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm)
 
Zamawiający – Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp. przeprowadził w  2011/2012 roku zgodnie z zakresem przepisów określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych negocjacje cen w zakresie zajęć realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021/10 „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”. W wyniku przeprowadzonych negocjacji zostały podpisane umowy zlecenia z następującymi wykonawcami:
poniżej linki do wyników negocjacji przeprowadzonych:
1. 20 września 2011
2. 15 październka 2011
3.22 grudnia 2011
4. 25 stycznia 2012
5. 9 marca 2012
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: