jesteś tu: strona główna    projekt „gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy”
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Projekt „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy”

DRODZY UCZNIOWIE !!!

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 organizowane będą dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach Projektu „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 48 uczniów Liceum Plastycznego kształcących się w zawodzie poprzez realizację programu rozwojowego zorientowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy. 

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

1)     Warsztaty przygotowujące do odbioru sztuki i pracy w plenerze

2)     Wyjazd edukacyjny do Krakowa

3)     Realizacja wystawy oraz wydawnictwa prac poplenerowych

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego
i złożenie w sekretariacie szkoły (w przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje uczeń oraz rodzic/opiekun prawny).

 

Termin składania kwestionariusza rekrutacyjnego – do 28.01.2011 r.

 

Kwestionariusz rekrutacyjny można pobrać w sekretariacie szkoły.

Załączniki: