jesteś tu: strona główna    e - learning w liceum plastycznym etap ii
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

E - learning w Liceum Plastycznym etap II

      
                       
   
 
   
                         
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
„E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników
w roku szkolnym 2011/2012” – etap II
 
 
Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom stawianym uczniom na różnych szczeblach edukacji, a także zmieniającej się rzeczywistości, w której przyszło im funkcjonować Miasto Gorzów Wlkp. w roku szkolnym 2011/2012 realizuje projekt, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gorzowskich techników w zakresie nauki języków obcych
i matematyki poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowegoProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne, prowadzone głównie w formie
e-learningu. Łącznie z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie e‑nauki (prowadzonych przez 18 przeszkolonych nauczycieli) będzie mogło skorzystać 180 gorzowskich uczniów technikum.
Projekt zakłada utworzenie 18 grup zajęć pozalekcyjnych po 10 uczniów (10 grup z j. obcych tj.: angielski, niemiecki oraz 8 grup z matematyki) i przeprowadzenie 30 godzin zajęć on-line dla każdej grupy.
Specjalną nagrodą dla 18 najlepszych uczestników projektu będzie udział w 7-dniowym obozie językowym.
Rekrutacja uczniów do projektu prowadzona będzie w okresie od 05.09.2011 r.
do 16.09.2011 r., natomiast rekrutacja nauczycieli prowadzących zajęcia i konsultantów merytorycznych weryfikujących prawidłowość przygotowanych zajęć, prowadzona będzie
w okresie 19 – 30.09.2011 r.  Formularze zgłoszeniowe i szczegóły projektu są dostępne
na gorzowskim portalu edukacyjnym www.edu.gorzow.pl w zakładce: Projekty unijne.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości edukacji w gorzowskich technikach poprzez zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych i matematyki. Ponadto 18 nauczycieli przygotowanych zostanie do praktycznego stosowania narzędzi i metod kształcenia na odległość.
 
 
 
Załączniki: