jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

REGULAMIN przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w projekcie Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Załączniki:

Artykuł o projekcie Zawodowcy 2.0

Załączniki:

PROJEKT ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0

PROJEKT ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0
Załączniki:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKTU "ZAWODOWCY Z GORZOWA"

Załączniki:

PROJEKT KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI NA RZECZ RYNKU PRACY 8.2.2

PROJEKT KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI NA RZECZ RYNKU PRACY 8.2.2
Załączniki:

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”,

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”,
Załączniki:

WERNISAŻ PROJEKTU „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy”.

WERNISAŻ PROJEKTU „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy”.

WERNISAŻ PROJEKTU „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy”.

 

Dnia 7 grudnia 2012 r. odbył się wernisaż prac uczestników wyjazdu edukacyjnego do Krakowa w ramach projektu „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy”. Wystawa zorganizowana była w Liceum Plastycznym przy ulicy Bema 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Na wystawie zaprezentowane zostały wybrane prace uczestników projektu – akwarele, rysunki i obrazy olejne na płótnie. Prace przedstawiały detale architektoniczne Krakowa, portale Starego Miasta oraz pejzaż krakowski.

Uczestnicy projektu, w trakcie warsztatów przygotowujących wystawę i wydawnictwo poplenerowe, wykonali profesjonalny folder, zawierający prace przedstawiające portale i detale architektoniczne.

Uczestnicy projektu po raz pierwszy sami przygotowali wernisaż, podczas którego mogli wykorzystać zdobytą w trakcie dodatkowych zajęć wiedzę.

Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie.

 

     W dniach 26 – 27 listopada 2012 w Filharmonii w Gorzowie Wlkp. odbył się Konwent Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polski.  Uczestnicy projektu „Gorzowska Edukacja Zawodowa na rzecz rynku pracy” mieli okazję zaprezentować owoce swojej pracy w ramach projektu.  Uczniowie Liceum Plastycznego prezentowali prace wykonane podczas wyjazdu edukacyjnego do Krakowa. 

Zapraszamy do udziału w akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej programu Comenius, w ramach której nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz inne osoby zaangażowane w edukację szkolną mogą otrzymać dofinansowanie na udział w kursach szkoleniowych, konferencjach, seminariach oraz praktykach zawodowych typu job shadowing w krajach europejskich.

 

Udział w tego typu wyjazdach szkoleniowych daje szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej. Kursy są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z przedstawicielami europejskich placówek oświatowych, wymiany doświadczeń i planowania przyszłego międzynarodowego projektu edukacyjnego.

 

Najbliższy termin składania wniosków to 16 stycznia 2013 r. dla szkoleń rozpoczynających się od 1 maja do 31 sierpnia 2013 r.

 

W rundach selekcyjnych w 2013 r., zgodnie z priorytetami krajowymi, wnioski złożone przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 szkoły podstawowej, otrzymają dodatkowe 15 pkt. w ramach oceny merytorycznej.

 

Ponadto pragniemy poinformować, że część wniosków złożonych w 2013 roku uzyska wsparcie z dodatkowego źródła finansowania. Środki pozyskane z projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwią dofinansowanie znacznie większej liczby wyjazdów w porównaniu z latami ubiegłymi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej znajdują się na stronie www.comenius.org.pl.

 

Zapraszamy

 

Program Comenius                                                                                                                           

Zespół Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej                                                                            

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43                                                                                                                                 

00-551 Warszawa                                                                                                                                 

tel. (0-22) 46-31-321                                                                                                                            

comenius@frse.org.pl

www.comenius.org.pl


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

„Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”

Projekt realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp.

 

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU NEGOCJACJI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU NEGOCJACJI
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 z póź.zm)
 
Zamawiający – Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp. przeprowadził w  2011/2012 roku zgodnie z zakresem przepisów określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych negocjacje cen w zakresie zajęć realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021/10 „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”. W wyniku przeprowadzonych negocjacji zostały podpisane umowy zlecenia z następującymi wykonawcami:
poniżej linki do wyników negocjacji przeprowadzonych:
1. 20 września 2011
2. 15 październka 2011
3.22 grudnia 2011
4. 25 stycznia 2012
5. 9 marca 2012
Załączniki:

"Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy" - wyjazd do Drezna i Wrocławia

"Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy" - wyjazd do Drezna i Wrocławia
      W dniach 16 – 17 grudnia 2011 roku uczestnicy projektu „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Drezna i Wrocławia.

"Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku Pracy" - wyjazd edukacyjny do Krakowa

W dniach 25-29 września grupa 23 uczniów Liceum Plastycznego uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Krakowa w ramach projektu "Gorzowska edukacja zwodowa na rzecz rynku pracy" realizowanego przez WOM w Gorzowie Wlkp w ramach działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego". Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007/2013

E - learning w Liceum Plastycznym etap II

E - learning w Liceum Plastycznym etap II
 
 
   W ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-022/10 „E–edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012” – etap II, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie Liceum Plastycznego uczestniczą w e-learningu  
Załączniki:

Projekt „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy”

Projekt „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy”
 
 

DRODZY UCZNIOWIE !!!

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 organizowane będą dodatkowe (nieodpłatne) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach Projektu „Gorzowska edukacja na rzecz rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 48 uczniów Liceum Plastycznego kształcących się w zawodzie poprzez realizację programu rozwojowego zorientowanego na potrzeby lokalnego rynku pracy. 

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

1)     Warsztaty przygotowujące do odbioru sztuki i pracy w plenerze

2)     Wyjazd edukacyjny do Krakowa

3)     Realizacja wystawy oraz wydawnictwa prac poplenerowych

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego
i złożenie w sekretariacie szkoły (w przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz podpisuje uczeń oraz rodzic/opiekun prawny).

 

Termin składania kwestionariusza rekrutacyjnego – do 28.01.2011 r.

 

Kwestionariusz rekrutacyjny można pobrać w sekretariacie szkoły.

Załączniki:

E-learning w Liceum Plastycznym

    17 uczniów naszej szkoły wzięło udział w "Pilotażowym programie rozwojowym dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu". Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy doskonalili kompetencje w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i nauki języków obcych, z wykorzystaniem gorzowskiej platformy edukacyjnej .
Uczennica naszej szkoły, Aleksandra Więckowska została wyróżniona za szczególną aktywność w programowych działaniach. W nagrodę wyjechała na obóz języka angielskiego.

KAPITAŁ LUDZKI

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Tytuł projektu: Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego
w roku szkolnym 2008/2009


Numer projektu: WND-POKL.09.02.00-08-041/08

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 01.09.2008 r. - 30.06.2009 r.

Wartość projektu: 201.433,81 zł

 

W czerwcu 2009 r. zakończyła się realizacja projektu „Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009", w ramach którego prowadzone były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w 7 gorzowskich szkołach kształcących w zawodzie. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W okresie od października 2008 r. do kwietnia 2009 r. w Liceum Plastycznym w Gorzowie Wliekopolskim łącznie przeprowadzono 112 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

 Zajęcia przeprowadzono z następujących przedmiotów: matematyka i chemia

 

Głównym celem projektu było wdrożenie w 7 gorzowskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. Zajęcia ukierunkowane były na zmniejszenie dysproporcji
w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i niwelowanie różnic w dostępie do nauki.

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Ola Wysocka
Kikut Magdalena
Grabianowska Aneta
   "Nawyk"